Avís legal i condicions generals de l'Hotel Les 7 Claus

Avís legal

Avís legal i condicions generals de l'Hotel Les 7 Claus

El present document recull les condicions generals d'ús i funcionament dels serveis d'www.hotel7claus.com, i defineix els drets i obligacions dels clients en el mateix.

1. Contractació dels serveis

Tots els serveis i allotjaments que apareixen en www.hotel7claus.com poden ser consultats i reservats amb els preus que es publiquen en aquesta pàgina. L'equipament del nostre establiment hoteler, així com les opcions disponibles per als diferents tipus d'habitació, són els que apareixen a la pàgina. La galeria fotogràfica conté fotografies originals de les nostres instal·lacions i equipaments, comptant que la disposició de les diferents habitacions de el mateix tipus i les diverses decoracions i disposicions, no són condicions exigibles i es deslliguen de qualsevol condició contractual.

2. Preus

Els preus aplicables a l'allotjament i als serveis presentats en la pàgina són els que figuren en el moment de la seva reserva, s'inclouen en 4% d'Impost a el Servei Indirecte, i apareixen en euros. Corresponen als preus vigents, menys errors tipogràfics informàtics, i poden variar sense previ avís per part de la direcció de l'establiment. Els preus presentats en la pàgina poden ser diferents dels comunicats per telèfon o altres mitjans de comunicació.

3. Forma de pagament

Els pagaments dels serveis d'allotjament contractats per mitjà de www.hotel7claus.com, poden fer-se efectius mitjançant targeta de crèdit o dèbit, per transferència bancària amb despeses OUR al compte IBAN que serà indicada, o per gir postal.

En cas de pagament amb targeta de crèdit o dèbit, se sol·licitarà la següent informació mitjançant un correu electrònic de la passarel·la de pagaments de comerç electrònic de Crédit Andorra S.A .:

- Número de targeta de crèdit o dèbit

- Nom de titular de la mateixa

- Data de caducitat

- CVV2

Com establiment inscrit a el servei de TPV Crédit de Credit Andorra SA, totes les seves dades s'enviaran encriptades i a través d'un servidor segur SSL (Security Socket Layers), el que garanteix que ni els propietaris de l'Hotel 7 claus, ni els seus proveïdors, ni terceres persones o empreses tinguin accés a les seves dades bancàries.

Una vegada introduïts les seves dades, l'entitat bancària validarà la targeta de crèdit o dèbit i procedirà a l'cobrament de l'import indicat.

En el cas que el pagament es faci a través de transferència bancària es requerirà un fax acreditatiu del pagament.

La quantitat cobrada per la reserva en si s'estipula en funció dels dies i el tipus d'habitació contractada i en cap cas superarà el 50% de l'import total de la reserva. Aquesta quantitat serà descomptada a l'establiment de l'import total a pagar per allotjament i consum de productes i serveis. En el cas que aquest pagament s'hagi realitzat mitjançant targeta de crèdit o dèbit, podrà ser retornada el dia de la seva sortida. En aquest cas el client té l'obligació de pagar el 100% de la factura.

4. Anul·lació de la reserva

Totes les reserves confirmades es mantindran fins a les 18h00 del primer dia de la reserva. A partir d'aquesta hora, la reserva podrà ser anul·lada per l'Hotel les 7 Claus, sense devolució de la quantitat estipulada com a fiança. Si l'usuari informa que la seva arribada s'efectuarà posteriorment a les 18h00, es respectarà la reserva.

Les reserves cancel·lades en menys de 24 hores abans del primer dia de la reserva o el fet de no presentar-se al Hotel (NO SHOW), comporta una penalització de el 100% de la tarifa de la primera nit més el 4% de l'Impost de Servei INDIRECTE .

5. Obligacions i responsabilitats dels clients i usuaris

L'usuari s'obliga a no utilitzar www.hotel7claus.com per realitzar activitats prohibides per la llei, (ii) a abstenir-se de dur a terme qualsevol conducta que perjudiqui els drets de propietat intel·lectual o industrial de www.hotel7claus.com o tercers, o que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar de tercers (iii); a abstenir-se de dur a terme la destrucció, alteració, inutilització o la mala utilització de qualsevol data, programa o document electrònic pertanyent a www.hotel7claus.com (iv); a informar-nos de qualsevol ús il·lícit de el qual tingui coneixement.

L'usuari s'abstindrà de reproduir, copiar, vendre, o explotar per qualsevol mitjà tot o part del contingut de www.hotel7claus.com. Qualsevol frau o abús comès en el marc de www.hotel7claus.com podrà ser objecte de persecució judicial.

6. Llei aplicable o jurisdicció

Totes les qüestions que resultin d'aplicació o execució de les presents Condicions Generals, seran d'exclusiva competència de les lleis i tribunals del Principat d'Andorra.