Condicions Generals Hotel les 7 Claus

El present document recull les Condicions Generals d’ús y funcionament del serveis de www.hotel7claus.com, i defineixen els drets i obligacions com clients del mateix.

1.    Contractació dels serveis
Tots els serveis i allotjaments que apareixen a www.hotel7claus.com poden ser consultades i reservades en els preus que es publiquen en aquesta pàgina. L’equipament del nostre establiment hoteler, així com les opcions disponibles pels diferents tipus d’habitació, són les que apareixen en la pàgina. La galeria fotogràfica conté fotos originals de les nostres instal·lacions i equipaments, tot i que el disposar de diferents habitacions del mateix tipus, amb diverses decoracions i disposicions, no son condicions exigibles i és deslliguen de qualsevol condició contractual.

2.    Imatges/fotos
Les imatges d'andorra han estat cedides per Andorra Turisme, SAU. Aquestes estan protegides per la normativa de propietat intel·lectual. No podran realitzar-se actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública sense el consentiment previ de la propietat.

3.    Preus
Els preus aplicables als allotjaments i als serveis presentats en la pàgina, són els que figuren en el moment de la reserva,  inclouen el 4% de Impost al Servei Indirecte i venen expressats en Euros. Corresponent a preus vigents, menys error tipogràfics o informàtics, i poden ser variats sense previ avís per part de la direcció de l’establiment. Els preus informats en la pàgina poden ser diferents dels comunicats per telèfon, o altres mitjans de comunicació.

4.    Forma de pagament
Els pagaments dels serveis d’allotjaments contractats per mitjà www.hotel7claus.com poden fer-se efectius mitjançant targeta de crèdit o dèbit, per transferència bancària amb despeses “OUR” al compte IBAN que serà indicat, o per gir postal.
En cas de pagament per targeta de crèdit o dèbit, es sol·licitarà la següent informació, mitjançant correu electrònic de la passarel·la de pagaments de comerç electrònic de Crèdit Andorrà, S.A.:
·    Número de targeta de crèdit o dèbit
·    Nom del titular de la mateixa,
·    Data de caducitat
·    CVV2
Com a establiment adscrit al servei de TPVCredit de Crèdit Andorrà, S.A, totes les seves dades viatjaran encriptades i sobre un servidor segur SSL (“Security Socket Layers"), el que garanteix que ni els propietaris de Hotel Les 7 Claus, ni els seus proveïdors, ni terceres persones o empreses, tindran accés a les seves dades bancàries.
Un cop introduïdes les seves dades, l’entitat bancària validarà la targeta de crèdit o dèbit i procedirà al cobrament del import indicat.
En el cas del pagament per mitjà de transferència bancària es sol·licitarà un fax acreditatiu del pagament.
La quantitat cobrada com a reserva en ferm, s’estipula en funció dels dies i tipus d’habitació contractada, i en cap cas superarà el 50% del import total de la reserva. Aquesta quantitat serà descomptada a l’establiment, del import total a pagar pel seu allotjament i consum de productes i serveis. En cas que aquest pagament s’hagi e¡realitzat mitjançant targeta de crèdit o dèbit, podrà esser retornada el dia de sortida. En aquest cas el client s’obliga a pagar el 100% de la factura.

5.    Anul·lació de la reserva
Totes les reserves confirmades es mantindran fins les 18h00 del primer dia reservat. A partir d’aquesta hora, la reserva podrà ser anul·lada per Hotel les 7 Claus sense devolució de la quantia consignada en motiu de fiança. Si l’usuari informa que la seva hora d’arribada serà posterior a les 18h00, es respectarà la reserva.
Les reserves cancel·lades en menys de 24 hores abans del primer dia de la reserva o per no presentació (NO SHOW), tindrà una penalització del 100% de la tarifa de la primera nit, més el 4% del Impost de Servei Indirecte.

6.    Obligacions i responsabilitats dels clients i usuaris
El usuari s’obliga a no utilitzar www.hotel7claus.com per realitzar activitats prohibides per la llei; (ii) a abstenir-se de portar a terme qualsevol conducta que perjudiqui contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de www.hotel7claus.com o tercers, o que vulnerin o transgredeixin l’honor, la intimitat personal o familiar de tercers; (iii) a abstenir-se de portar a terme qualsevol destrucció, alteració, inutilització o malmetre qualsevol dada, programa o document electrònic pertanyen a www.hotel7claus.com ; (iv) a informar-nos de qualsevol ús il·lícit del que tingui coneixement.
L’usuari s’abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar per qualsevol mitjà, tot o part del contingut de www.hotel7claus.com Qualsevol frau o abús comés en el marc de www.hotel7claus.com podrà ser objecte de persecució judicial.

7.    Llei aplicable o jurisdicció
Totes les qüestions que resultin de l’aplicació o execució de les presents Condicions Generals, seran d’exclusiva competència de les lleis i Tribunals del Principat d’Andorrans

Reserva Online

ATENCIÓ: tots els preus són amb impostos incosos

Cerca

Promotion code

Buscant disponibilitat
Carregant dades
Processant petició

Sitemap